۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

اطلاعیه ی جنبش مقاومت خلق هزاره


در رابطه با توطئه های مزدوران جیره خوار رژیم ضدبشری ایران
مردم سربلند و آزاده ی هزره،
چنان که این روزها شاهد هستید، عوامل استخباراتی ایران با گرفتن پول های هنگفتی از رژیم درمانده و منزوی حاکم بر ایران که برای بقایش به هر کار و اقدامی از کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی و سرکوب اعتراضات مردمی در داخل ایران گرفته تا توزیع پول و گسترش دامنه ی تروریزم و ناامنی در منطقه مبادرت می ورزد، اینک برای باز کردن ردپایی برای خودش در میان شما هزاره های آزده ای که با پرداختن بهای سنگینی تاکنون سر در برابر هیچ بیگانه ای خم ننموده اید، عناصر وابسته اش را فعال ساخته تا با برگزاری مراسم سال گرد خمینی، شما را در انظار جهانیان مزدوران ایران مطرح سازند.
روشن است که اگر خمینی را به خاطر مجتهد بودنش تجلیل می نمایند، مگر صدها مجتهد بزرگ تر از او تاکنون نمرده اند، پس چرا از آنان تجلیل نمی کنند؟ اما بر هیچ کسی پوشیده نیست که مسأله ی خمینی به عنوان یک رهبر سیاسی کشوری دیگر، هرگز تجلیل از عالم دین نبوده بلکه مقاصد سیاسی خاصی درپس آن نهفته است و برای انجام این مراسم ملیون ها دالر پول معامله می گردد.
در کنار این معاملات و دادوستدهای مالی ـ سیاسی، این مردم هزاره است که باید جور محروم شدن از حمایت های سیاسی ـ رفاهی جامعه ی جهانی را بردوش کشند، چراکه به حمایت از کشوری ماجراجو، توسعه طلب و دیکتاتور اقدام نموده اند. مردم ما نیک می دانند که حتا در زمان حیات خمینی ما بارها و بارها شاهد برخورد زشت و ضدانسانی دولت ایران علیه مردم هزاره در ایران بوده ایم. مگر رخدادهای «تل سیاه» و «سفید سنگ» هر دو در زمان خمینی صورت نگرفتند؟
با همه ی این ها با کمال تأسف می بینیم که این روزها عوامل استخباراتی ایران عکس های خمینی را همه جا نصب کرده اند طوری که فکر می کنی در یکی از شهرهای ایران قرار داریم. آیا شماهایی که اکثرتان از چنین وضعیتی ناخرسند هستید، حاضرید تا دست به اقدامات اعتراضی نسبت به وضعیتی بزنید که شما را عملاً مزدور ایران معرفی می کند؟ پس بیایید در هرکجا که هستید برای ازبین بردن تمامی نشانه های وابستگی و بی غیرتی مردم ما، وارد عمل شویم و طی حرکتی گسترده و مردمی و با ایجاد دسته های کوچک سه نفره، اراده ی مردم خود را به نمایش گذاریم و تمامی عکس ها را از در و دیوار شهر خود پاک نماییم. در این صورت نشان خواهیم داد که مانند دهه ی هفتاد و زیر رهبری بابه مزاری بزرگ حاضرید بدترین روزها را تحمل می نماییم، اما دولتی را که مستقیماً در کشتار افشار دست داشته و اینک همان قاتلان افشار چنین غائله ای را برپا نموده اند، هرگز پشتیبانی نمی نماییم.
مرگ بر ولایت فقیه
سربلند باد مردم آگاه هزاره
پیش به سوی ایجاد هسته های کوچک مبارزاتی
کابل
10 جوزای 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر